Radio Maria Albania

Hiri i hyjit në shtëpinë tënde!

Radio Maria Albania

Radio Maria Shqiptare ka për qëllim të nxisë mësimin e krishterë dhe ungjillëzimin nëpërmjet një rrjeti multimedial audio-viziv.

Please Wait 20 Seconds Or Click On to Play...

Your Comment About Radio Maria Albania

Socials

Facebook
Twitter

Other Stations of Albania