RTK Radio Kosova

Radio Television of Kosovo.

RTK Radio Kosova
Other information

About Radio Station

Listen Online to Radio Kosova. Radio station RTK Radio Kosova plays talk, variety, news 24 hours per day, 7 days per week.

RTK Radio Kosova Share With Your Friends

Your comment about RTK Radio Kosova

Other Radio Stations in Kosovo

View All